Vyrovnavací plošiny

Nůžkové plošiny

Nůžkové plošiny

Nůžková plošina je zařízení, sloužící ke svislému zdvihu břemen do různých výškových úrovní. Nůžkové plošiny doporučujeme tam, kde probíhá vykládka a nakládka na úrovni silnice nebo kde dochází k velkým rozdílům mezi výškou vozidla a nákladového prostoru (např. při nakládání malých vozidel).

Vyrovnávací plošiny (můstky)

Vyrovnávací plošiny (můstky)

Vyrovnávací plošiny slouží pro vyrovnání výškového rozdílu mezi rampou a ložnou plochou nákladních vozidel při překládání břemen mezi těmito místy. V případě zajištění ve vodorovné poloze fungují jako podlaha rampy.

Vyrovnávací plošiny sklopné

Vyrovnávací plošiny sklopné

Vyrovnávací plošiny sklopné slouží pro vyrovnání výškového rozdílu mezi rampou a ložnou plochou nákladních vozidel při překládání břemen mezi těmito místy. 

Invalidní plošiny

Invalidní plošiny

Invalidní plošiny slouží pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí. Dodáváme a montujeme vertikální zvedací plošiny s brankami ve zděných a montovaných šachtách.